θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, November 30, 2021

Προσπάθησαν να καταστρέψουν τον Κινεζικό πολιτισμό. Τα Τέσσερα Παλαιά ή τα Τέσσερα Παλιά Πράγματα (απλοποιημένα Κινέζικα: 四旧, παραδοσιακά Κινεζικά: 四舊, Πινγίν: sì jiù) ήταν ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης από τους Ερυθρούς Φρουρούς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας σε σχέση με τα προκομμουνιστικά στοιχεία του κινεζικού πολιτισμού που προσπάθησαν να καταστρέψουν.


The Four Olds or the Four Old Things (simplified Chinese: 四旧; traditional Chinese: 四舊; pinyin: sì jiù) was a term used during the Cultural Revolution by the student-led Red Guards in the People's Republic of China in reference to the pre-communist elements of Chinese culture they attempted to destroy.