θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, September 15, 2021

Κάθε φυσιολογικός άντρας πρέπει να μπαίνει στον πειρασμό, μερικές φορές... H. L. Mencken.
Κάθε φυσιολογικός άντρας πρέπει να μπαίνει στον πειρασμό, μερικές φορές, να φτύσει στα χέρια του, να υψώσει τη μαύρη σημαία και να αρχίσει να κόβει λαιμούς.  

Μένκεν.

 Every normal man must be tempted, at times, to spit on his hands, hoist the black flag, 

and begin slitting throats. 

H. L. Mencken.