θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 23, 2021

Οι πλαστογραφίες είναι μια καλή λέξη. «Οι πλαστογραφίες είναι μια καλή λέξη ... προτιμώ τις ανώνυμες, συντομευμένες λογοκλοπές»

Δεν έχουν την παραμικρή αντίληψη ότι η Βίβλος τους είναι οι σημειώσεις πάνω στον βράχο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες να έχουν μείνει απ’ έξω για να υποστηρίξουν μια αφήγηση.

Είναι λυπηρό καθώς όλες οι πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες αλλά απορρίπτονται.

Το Enuma Elish δεν ολοκλήρωσε ποτέ τον απόκρυφο κατάλογο καθώς αυτές οι πληροφορίες θα οδηγούσαν σε σοβαρές ερωτήσεις, οπότε καλύτερα να μην τις αναφέρουν καθόλου.

Αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο από εκείνους που είναι αρκετά καλοί γνώστες και γνωρίζουν πολλές γλώσσες για να έχουν οποιοδήποτε νόημα.


Forgeries is a good word... i prefer uncredited, abridged plagiarisms "

They havent the slightest notion that their bible is the cliff notes with all the important information left out to support a narrative.

Sad as all the information is readily available but lies discarded.

The Enuma Elish never made the apocryphal list as that information would lead to serious questions so best not mention it at all

This discussion can only be had by those erudite enough and versed in several languages to have any meaning at all.