θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 30, 2021

Ένας πολιτισμός που πεθαίνει επιδεικνύει πάντα προσωπική αγένεια.
«Ένας πολιτισμός που πεθαίνει επιδεικνύει πάντα προσωπική αγένεια. Κακοί τρόποι.  Έλλειψη προσοχής για τους άλλους σε μικρά θέματα. Η απώλεια της ευγένειας, των ευγενικών τρόπων, είναι πιο σημαντική από μια ταραχή ».  

- Robert A. Heinlein