θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 23, 2021

Η Αυστραλία χρησιμοποιεί μισθοφόρους για να επιβάλει το κλείδωμά τους.Η Αυστραλία χρησιμοποιεί μισθοφόρους για να επιβάλει το κλείδωμά τους. Αυτό το σύμβολο ανήκει στην Predator Security and Defense, μια «αντιτρομοκρατική» ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία.