θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, May 28, 2020

Τα Hellenika hoaxes χρηματοδοτούνται από Soros, Google, και Libération

 
 
Τα Hellenika hoaxes ανήκουν σε μία ευρύτερη ομάδα που σχετίζονται με την ενημέρωση παγκοσμίως τo factcheckeu
Στη σελίδα αυτή φαίνονται ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα ενημέρωσης
 
 
και στο 4 – χρηματοδότηση φαίνονται από ποιους χρηματοδοτούνται τα μέλη της ομάδας, μεταξύ των οποίων Open Society Foundations (OSF) το οποίο ανήκει στο George Soros, Google, και τη Libération η οποία από το 2005 και μετά χρηματοδοτείται και διαχειρίζεται τη λειτουργία της ο Édouard de Rothschild