θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 19, 2020

Huxley: Είναι φυσιολογικοί μόνο σε σχέση με μια βαθιά ανώμαλη κοινωνία.

 
 
«Τα πραγματικά απελπιστικά θύματα της ψυχικής ασθένειας βρίσκονται μεταξύ εκείνων που φαίνεται να είναι πιο φυσιολογικοί. "Πολλοί από αυτούς είναι φυσιολογικοί επειδή προσαρμόζονται τόσο καλά στον τρόπο ύπαρξής μας, επειδή η ανθρώπινη φωνή τους έχει σιγήσει τόσο νωρίς στη ζωή τους, που δεν αγωνίζονται, ούτε υποφέρουν, ούτε αναπτύσσουν συμπτώματα όπως οι νευρωτικοί." Είναι φυσιολογικοί όχι με την απόλυτη έννοια της λέξης. Είναι φυσιολογικοί μόνο σε σχέση με μια βαθιά ανώμαλη κοινωνία. Η τέλεια προσαρμογή τους σε αυτήν την ανώμαλη κοινωνία είναι το μέτρο της ψυχικής τους ασθένειας. Αυτά τα εκατομμύρια ασυνήθιστα φυσιολογικών ανθρώπων, που ζουν χωρίς φασαρίες σε μια κοινωνία στην οποία, εάν ήταν πλήρως ανθρώπινα όντα, δεν έπρεπε να είχαν προσαρμοστεί."
- Aldous Huxley, Brave New World Revisited
 
“The real hopeless victims of mental illness are to be found among those who appear to be most normal. "Many of them are normal because they are so well adjusted to our mode of existence, because their human voice has been silenced so early in their lives, that they do not even struggle or suffer or develop symptoms as the neurotic does." They are normal not in what may be called the absolute sense of the word; they are normal only in relation to a profoundly abnormal society. Their perfect adjustment to that abnormal society is a measure of their mental sickness. These millions of abnormally normal people, living without fuss in a society to which, if they were fully human beings, they ought not to be adjusted.”
― Aldous Huxley, Brave New World Revisited