θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 12, 2020

Η λέξις “crisis” είναι μια κωδική λέξη του υπερσυστήματος.

 
 
Η λέξις “crisis” είναι μια κωδική λέξη του υπερσυστήματος. Όπου δείτε την λέξη αυτή, θα καταλαβαίνετε στο εξής πως αφορά μία επιχείρηση που ξεκίνησε και διαχειρίζεται το υπερσύστημα. Το κινέζικο ιδεόγραμμα για τη λέξη κρίση (προφέρεται γέι- ζι), είναι σύνθετη λέξη και αποτελείται από τα συνθετικά «κίνδυνος» και «ευκαιρία». Η κρίση προκαλεί κινδύνους σε εμάς και δημιουργεί ευκαιρίες στο υπερσύστημα.
 
 
The word "crisis" is a code word for the system.
Wherever you look at this word, you will now understand that it is about a business that started and manages the super-system. The Chinese ideogram for the word crisis (pronounced jey zy) is a complex word and consists of the synthetic 'risk' and 'opportunity'. The crisis creates risks for us and opportunities for the super-system.