θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 29, 2019

Η πατρίδα δεν σώζεται με προσευχές. Όλα τα γυναικεία μοναστήρια μαιευτήρια τώρα.

 
 
Homeland is not saved by prayers.
 
 Η πατρίδα δεν σώζεται με προσευχές.
 
Convert female monasteries into maternity hospitals.
 
All nuns must have many children now.
 

Μετατρέψτε τα γυναικεία μοναστήρια σε μαιευτήρια.
 
Όλες οι μοναχές πρέπει να γίνουν πολύτεκνες τώρα. 
 
 
Homeland is not saved with prayers.
Compulsory recruitment.
 
 Η πατρίδα δεν σώζεται με προσευχές.
Υποχρεωτική στράτευση των μοναχών, τώρα.