θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, November 03, 2019

Το σύμβολο για το άπειρο σε 48 φωτογραφίες του ηλίου.

 
 
 
48 φωτογραφίες του ηλίου, επικαλυπτόμενες.
Λαμβάνοντο μία φορά την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο. Το υψηλότερο είναι το ηλιοστάσιο το καλοκαίρι, το κατώτερο το ηλιοστάσιο χειμώνα, σχηματίζοντας με την θέση τους, το σύμβολο για το άπειρο.
 
 
 
48 photos of the sun, overlapping. They were taken once a week throughout the year at the same time in the same place. The highest is summer solstice, the lower winter, forming the lemniscate, the symbol for infinity.