θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, October 20, 2019

Τοποθετείτε την Monsanto στον κόλπο σας;

 
 
Τοποθετείτε την Monsanto στον κόλπο σας;
85% των ταμπόν και των προϊόντων γυναικείας υγιεινής είναι μολυσμένα με το ζιζανιοκτόνο glyphosate που προκαλεί καρκίνο.

Are you putting Monsanto in your vagina? 85% of tampons and feminine hygiene products contaminated with cancer-causing glyphosate herbicide
 
Πηγή: