θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, October 31, 2019

Ο Θεός κατά τους Στωϊκούς.

 
 
 
Ο Θεός κατά τους Στωϊκούς, είναι ένα όν αθάνατον, λογικόν, τέλειον ή νοητικόν έν ευδαιμονία ευρισκόμενον, ανεπίδεκτον παντός, κακού, το οποίον φροντίζει για τον κόσμο και για κάθε τι στο κόσμο. Δεν είναι όμως ανθρωπόμορφος. Είναι πάντως ο τεχνίτης (δημιουργός) του Σύμπαντος και που σαν πατέρας των πάντων, είναι και εκείνο που το διαπερνά στην ολότητα του και στα καθ'έκαστον μέρη του. Και λέγεται με πολλές ονομασίες ανάλογα με τις διάφορες εξουσίες του.
  Τον λένε Δία, καθόσον  δ ι ά  αυτού έγιναν τα πάντα.
  Τον ονομάζουν Ζήνα, γιατί είναι ο αίτιος του
 ζ ή ν , της ζωής ή γιατί διαπερά κάθε ζωή.
  Αθηνά τον λένε γιατί το ηγεμονικό, το κυριαρχικό μέρος της θεότητας εκτείνεται στον αιθέρα.
  Ήρα γιατί το όνομα αυτό δείχνει την επέκταση του στον αέρα.
  'Ηφαιστο γιατί απλώνεται στο δημιουργικό πύρ. (τεχνικόν πύρ).
  Ποσειδώνα, γιατί επεκτείνεται στη θάλασσα, και Δήμητρα γιατί φτάνει ως τη Γη.
  Και άλλους ακόμη τίτλους έδωσαν στη θεότητα, τονίζοντας όσο γίνεται καλύτερα τη μια ή την άλλη από τις ιδιότητες της.
 
Διογένους Λαέρτιου : <<Βίοι Φιλοσόφων>>.

  Ζήνων, παρ. 147.
 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ