θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 16, 2019

Η προτροπή προς δολοφονία των λευκών δεν παραβιάζει τους όρους του Facebook.

 
 
 
Ο Jama Sethu Jaceni προτρέπει:
"Παρακαλώ να σκοτώνετε μόνον λευκούς".
 
 
Στην αναφορά, το Facebook απαντά:
Η προτροπή προς δολοφονία των λευκών
δεν παραβιάζει τους όρους του Facebook.