θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, August 06, 2019

Η Μίκα Μπρεζίσκι ποτέ δεν μίλησε για το τι έκανε ο πατέρας της

 
 
Πιστεύω πως αυτός ο άνθρωπος είναι ένας από τα κεντρικά απάνθρωπα κλειδιά που ευθύνονται για το κακό που συνέβη κατά τη διάρκεια αρκετών από τις τελευταίες δεκαετίες.
Φανταστείτε, όταν ξεκίνησε η κρίση της Ουκρανίας - και μας τρόμαξε όλους εμάς τους Ευρωπαίους - προσπάθησα να αναφέρω το όνομά του και τα βιβλία του στο φόρουμ ARD (ARD είναι μία από τις κρατικές τηλεοράσεις της Γερμανίας).
Μου πήρε τουλάχιστον πέντε εβδομάδες για να το πετύχω. Όχι προτού τους απειλήσω να δημοσιεύσουν τη λογοκρισία τους σε κάθε κανάλι, κάτι που θα μπορούσα να εκτυπώσω.
Και όλοι γνωρίζουμε ότι η Μίκα ποτέ δεν μίλησε για το τι έκανε ο πατέρας της. Η Σουηδία, που είναι το έθνος που διαλύθηκε και καταστράφηκε από τους μετανάστες - ξέρεις τι συνέβη με αυτήν; Ο Μπρεζίσκι έστειλε έναν από τους γιους του στη Σουηδία ως πρεσβευτή. Τότε άρχισε η καταστροφή. Αυτοί οι υπέροχοι, γλυκοί, ανεκτικοί Σουηδοί. Επιλέχθηκαν λόγω της καλοσύνης και της ανοχής τους - να κατευθύνουν αυτό ως όπλο εναντίον τους χωρίς να το αντιληφθούν.
 
 
 
I esteem this man one of the core key unhumans responsible for most evil that happened during several of the last decades.
Imagine, when the Ukraine crisis started - and it scared the hell out of us Europeans - I tried to mention his name and his books in the ARD forum (ARD is one of the German state TVs).
It took me at least FIVE weeks to get it through. Not before I threatened them to publish their censoring on every channel I could get to print it.
And we all know that Mika NEVER uttered a single sorry for what her father did. Sweden, which is the nation most scattered and devastated by the migrants - do you know what happened to her? Brzezinski sent one of his sons there as ambassador. Then the destruction started. These wonderful, sweet, tolerant Swedes. They were chosen because of their kindness and tolerance - to direct this as a weapon against them without they could notice it