θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, July 14, 2019

Αγαπητά κορίτσια. Μην αναγκάσετε μια αθώα γάτα να ζήσει μαζί σας!..

 
 
Αγαπητά κορίτσια, παρακαλώ σταματήστε να λέτε ότι πρέπει να τα παρατήσετε και να πάρετε μια γάτα ..

Εάν κανένας άνδρας δεν σας θέλει, παρακαλώ μην αναγκάσετε μια αθώα γάτα να ζήσει μαζί σας!..

Dear Single Girls, Please stop saying you should give up and get a cat..
If no man wants you, Please don’t force an innocent cat to live with you!..