θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, July 08, 2019

Εκτελούν μια ζωτική κοινωνική λειτουργία τα ΜΜΕ;

 
 
Ορισμός:
 Ο όμιλος ισχυρίζεται ότι η τηλεόραση και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή χαλαρώνουν ή άλλως διασκεδάζουν τους μέσους ανθρώπους, εκτελούν μια ζωτική κοινωνική λειτουργία.
 
Definition. The ory asserting that television and other mass media. because they relax or otherwise entertain average people, perform a vital social funtion.