θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, July 11, 2019

Οι τρεις θεοί ηγεμόνες του κόσμου μας, ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Άδης .

 
 
Οι τρεις θεοί ηγεμόνες του κόσμου μας, ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Άδης αντιπροσωπεύουν τα τρία επίπεδα της Κατασκευής του κόσμου μας.
Ο Θείος Κόσμος.
 
The three gods rulers of our world, Zeus, Poseidon & Hades represent the Three Layers of Your Reality Construct. The  Divine Cosmos.