θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, July 10, 2019

Οι άνδρες κουβαλάνε τα βάρη, ενώ οι γυναίκες κάνουν περίπατο.

 
 
Οι άνδρες κουβαλάνε τα βάρη,
 ενώ οι γυναίκες κάνουν περίπατο.
 
 Ίση αμοιβή για άνιση εργασία και άνισα πρότυπα εισαγωγής στον στρατό.

Equal pay for unequal work and unequal entry standards.