θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 26, 2019

Το φθόριο επωλείτο ως δηλητήριο για τους αρουραίους.

 
 
Πριν προστεθεί το φθόριο στην παροχή ύδατος, επωλείτο ως δηλητήριο για τους αρουραίους. Αυτή είναι η μάζα των τοξινών που χορηγείται στην πλειοψηφία του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών ... χωρίς επαληθεύσιμα οφέλη και χωρίς τη συγκατάθεσή μας.
 
Truth! Before fluoride was added to the water supply, it was marketed as rat poison. This is the toxin mass-medicated to the majority of the United States population... with no verifiable benefits and without our consent.