θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, July 03, 2019

Στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο, αλλά δεν συνειδητοποιείτε ότι....

 
 
Στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο για να διαβάσει, να γράψει και να κάνει τα μαθηματικά του.
 Αυτά που δεν συνειδητοποιείτε είναι ότι επιτρέπετε στον εχθρό να συμμορφώνει και να διδάσκει το παιδί σας στα ψέματα του κράτους .

you send your kid to school to read write and do math what you dont realize is you areallowing the enemy to conform & indoctrinate child to the lies of the state