θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, February 15, 2019

Nikola Tesla: Η επιστήμη και τα μη φυσικά φαινόμενα.

 
 
"Την ημέρα που η επιστήμη θα αρχίσει να μελετά τα μη φυσικά φαινόμενα, θα κάνει μεγαλύτερη πρόοδο σε μια δεκαετία απ' ό, τι σε όλους τους προηγούμενους αιώνες της ύπαρξής της."
Nikola Tesla
 
“The day science begins to study non-physical phenomena, it will make more progress in one decade than in all the previous centuries of its existence.”
Nikola Tesla