θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, December 24, 2018

Matteo Salvini: Για τους εμπόρους ανθρώπων και για εκείνους που τους βοηθούν, η διασκέδαση τελείωσε.

 
 
Matteo Salvini: my answer is clear.
  Italian ports are closed.
  For the traffickers of human beings and for those who help them, the fun is over.
 

Matteo Salvini:
Η απάντησή μου είναι σαφής.
 Οι λιμένες της Ιταλίας είναι κλειστοί.
 Για τους εμπόρους ανθρώπων και για εκείνους που τους βοηθούν, η διασκέδαση τελείωσε.