θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, December 20, 2018

Ημείς θα καμνωμεν ηλιοθεραπείας εις την κόλαση,

 

Κυρ Βασίλειε,
σας αποκαλώ τοιουτοτρόπως, όχι δια να σας ειρωνευθώ, αλλά επειδή έτσι αποκαλούντο, διάφοροι «πατέρες» τις εκκλησίας σας, τους οποίους υποθέτω και θαυμάζετε, και υποψιάζομαι ότι μιμείσθε σε συμπεριφοράν, ήτοι, σεμνότις, αγνότις, νηστεία, αγαμία, απλυσιά, φανατισμόν, σκοταδισμόν, μισανθρωπισμόν, μισογυνισμόν και τα τοιάυτα.
Έχετε την αμέριστον συμπόνοιαν μου, δια την κατάστασίν σας, και το λέγω ειλικρινώς.
Όμως απορώ διατί σπαταλάτε χρόνον είς τα ίντερνετ, αφού εδώ και καιρόν έχουν κατορθώσει να αποδείξουν τη μη ιστορικότητα του Ιησού; Τι στο καλόν διαβάζετε σεις; Λυπούμαι δια τας πληροφορίας σας.
Έχετε τουλάχιστον εν ντοκουμέντον,πλήν των γραφών, που να υποστηρίζει τον ''μεγαν ντόρον'';;
Και έπειτα τι ασεβείς εκφράσεις είναι αυτές; «Μέγας Ντόρος γίνεται όταν τραγουδάνε αι σκυλούδαι, εις κατσικοχώρια, όχι όταν αναφερόμεθα εις την ζωήν του Κυρίου, Ντροπή σας!»
Έτσι λοιπόν επειδή ενδιαφέρομαι διά την σωτηρίαν της ψυχής σας, σας προτρέπω όπως μην ξαναγγίξετε τα δαιμονικά πλήκτρα, των pc, ήτοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία είναι δαιμονία εφεύρεσις του βρετανού στην καταγωγή Άλανος Τούρινγκος, ενός κατάπτυστου ομοφυλοφύλου και κυρίως(φευ) αθέου!
Απορώ με τους σωστούς χριστιανούς, που τα εμπάζουν εις τας οικίας τους.
Άλλωστε ο πανάγαθος, μπορεί να σας έστειλε ζήλον, αλλά όχι και πολύ μυαλόν δια να ξεύρετε να τα χρησιμοποιείτε, όπως και να ενημερώνεσθε σωστά, από τα τρισκατάρατα μηχανήματα του διαβόλου.
Αλλά επειδή καθώς βλέπω έχετε βαλθεί να επιβεβαιώσετε πανηγυρικά τον τίτλο του εν λόγω άρθρου, περικαλώ συνεχίσθε: ένεκα η κρίσις, προμηθευόμεθα θερμαινόμενον αραβόσιτον (ήτοι Ποπ-Κορν) και παρακολουθούμε μετά γέλωτος, την άγνοια σας και την συνεχήν σας έκθεσιν.
Παρακαλώ, μην ενδρέπεσθε, και μην προσβάλεστε.
Προσφέρετε υπηρεσίας, εις έναν λαόν, πτωχόν, απαισιόδοξον και καταθλιψίαν.
Αν πιστεύτε εις τον θεόν, θα ανταμοιφθείτε στον Παράδεισον, όσο εμείς κανουμε ηλιοθεραπίας εις την κόλαση, αφού ευχόμεθα να έχουμε απηλαύσει μια πιο εκκοσμικευμένη ζωήν, πρίν.
Εύχομαι καλόν και ορθολογιστικόν, νέον έτος.