θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, December 04, 2018

Μήνυμα από τα κίτρινα γιλέκα.

 
 
 
Μήνυμα από τα κίτρινα γιλέκα:
Απευθυνόμαστε στον πληθυσμό, είναι η ηρεμία πριν από την καταιγίδα!!!
Εξασφαλίστε προμήθειες, βενζίνη / πετρέλαιο, συγκεντρώστε τρόφιμα και φαρμακα !!! Θα μπλοκάρουμε τα πάντα στις 10 Δεκεμβρίου !!!
 

Message from the yellow vests: We address the population, it is the calm before the temperament!!! Facts of the provisions, gasoline/gasoline, fill food and medicines!!!
We're going to block everything as soon as 10 December!!!