θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, December 04, 2018

Σπουδαστές στην Γαλλία αντιδρούν ενάντια στην κυβέρνησή τους. 
 Σπουδαστές, πολλοί από τους οποίους είναι νεαροί εθνικιστές, αντιδρούν ενάντια στην κυβέρνησή τους, κουρασμένοι που εξαπατήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση και έχουν αρχίσει να μπλοκάρουν τα σχολεία καθώς οι διαμαρτυρίες στην Γαλλία διαδόθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό δεν είναι, όπως σας έκαναν να πιστεύετε τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, πως είναι μία διαδήλωση σχετικά με το περιβάλλον.
 
Students, many of them young nationalists, are rising up against their government, tired of being sold out for globalism and have started to blockade schools as the French protests spread all over the country. This is not, as the mainstream media would have you believe, about the environment.