θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 14, 2018

Επιπόλαιος ο εν γένει χαρακτήρ των Βυζαντινών

 

«[..] ‘’Ουδεμίαν επιστημονική επίδοσις και ενέργεια αναφαίνεται καθ’ όλη την μακράν ταύτην περίοδον. Εκτός ολίγων εξαιρέσεων, νους στείρος και άγονος, μάθησις ως επί το πολύ ατελής, συνήθως δε επιπόλαιος, εν πάσι δε, έλλειψις κρίσεως, μεθόδου και καλλιτεχνίας είναι ο εν γένει χαρακτήρ των Βυζαντινών καθ’ όλους σχεδόν τους κλάδους της επιστήμης εις ους επεδόθησαν’’»
 
Μιχαήλ Ποτλής,
καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου, 1859
 
(''Νεοελληνικός Διαφωτισμός'', Κ. Θ. Δημαράς),
σελ. 399).