θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, August 29, 2018

Η οπτική παρουσίαση για την σάκχαρη που περιέχουν τα προϊόντα

 
 
Αυτή η οπτική παρουσίαση για την σάκχαρη που περιέχουν τα προϊόντα, είναι λαμπρή (και ισχυρή).
Είναι κάτι που κάθε άτομο στον πλανήτη πρέπει να δει.

This sugar visual is brilliant (and powerful). It's something every person on the planet needs to see.