θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 17, 2018

Πώς να ξεκινήσετε με μικροκύματα μια καταστροφική άγρια πυρκαγιά στην Καλιφόρνια .

 
 
Πώς να ξεκινήσετε με μικροκύματα μια καταστροφική άγρια πυρκαγιά στην  Καλιφόρνια
 
 
Μία πιθανή εξήγηση είναι η χρήση των ενεργειακών όπλων (DEWS) για την εκκίνηση αυτών των πυρκαγιών. Για να κατανοήσουμε τη βασική επιστήμη πίσω από αυτά τα καλά τεκμηριωμένα όπλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας απλός οικιακός φούρνος μικροκυμάτων που βοηθά στην κατανόηση της επιστήμης και της φυσικής στο παιχνίδι.
 
One possible explanation is the use directed energy weapons (DEWS) being to start these fires. To understand the basic science behind these well-documented weapons a simple household microwave can be used to help understand the science and physics in play.