θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, August 16, 2018

Οι κυβερνήσεις δεν θέλουν καλά ενημερωμένους, μορφωμένους ανθρώπους .

 
 
Οι κυβερνήσεις δεν θέλουν καλά ενημερωμένους, μορφωμένους ανθρώπους ικανούς να σκέφτονται κριτικά. Αυτό είναι ενάντια στα συμφέροντά τους. Θέλουν υπάκουους εργάτες, ανθρώπους που είναι αρκετά έξυπνοι για να χειριστούν τα μηχανήματα και να γράφουν τις εργασίες τους και αρκετά ανόητους για να το δέχονται παθητικά.
- Τζορτζ Κάρλιν
 
Governments don’t want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. That is against their interests. They want obedient workers, people who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept it. — George Carlin