θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 04, 2018

Στην Ελληνική θρησκεία υπάρχουν έξι θεές. Μία από αυτές ταιριάζει σ' εσένα.

 
 
Εάν είσαι γυναίκα και ο χριστιανισμός σου αποστέρησε την λατρεία της γυναικείας θεότητας, μάθε πως στην Ελληνική θρησκεία υπάρχουν έξι θεές. Μία από αυτές ταιριάζει σ' εσένα. 
 
 If you are a woman and your Christianity has deprived you of the worship of the female divinity, learn that in the Greek religion there are six goddesses. One of them suits you.

Athena or Athene, often given the epithet Pallas, is the ancient Greek goddess of wisdom, handicraft, and warfare