θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 04, 2018

Δεν είμαστε η πρώτη γενιά που σκέφτεται να αλλάξει το κλίμα.

 
 
Σύμφωνα με τον καθηγητή James Fleming του Colby College στο Maine, δεν είμαστε η πρώτη γενιά που σκέφτεται να τροποποιήσει και να χειριστεί τον καιρό και να αλλάξει το κλίμα. Μας λέει ότι ήδη από το 1841 ο James Espy προσπάθησε να αλλάξει τον καιρό. Προσπάθησε να κάνει τεχνητή βροχή με καύση των δασών. Άλλες προσπάθειες για τον έλεγχο του καιρού έλαβαν χώρα το 1900 ξεκινώντας το 1904 με τον Charles Hatfield γνωστό ως Rainmaker που προσπάθησε να φέρει βροχή στην Καλιφόρνια. Και πάλι το 1915, όταν δήθεν   έφερε βροχή για 17 ημέρες στο Σαν Ντιέγκο κατασκευάζοντας έναν πύργο 20-30 ποδών που αναρριχήθηκε και στη συνέχεια ανέμιξε χημικά ισχυριζόμενος ότι αφήνοντας τα να εξατμιστούν στην ατμόσφαιρα, θα προσελκύσει τα σύννεφα βροχής για να βρέξει. Τα σύννεφα της βροχής άνοιξαν με αποτέλεσμα να πεθάνουν άνθρωποι και να καταστραφούν 100 γέφυρες και οι άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Ως αποτέλεσμα της καταστροφής, ο κ. Hatfield δεν εισέπραξε ποτέ το ποσό που ζήτησε. Εάν διαβάσετε το έργο του James Fleming σχετικά με την τροποποίηση του καιρού - FIXING THE SKY, θα βρείτε και άλλα παραδείγματα που δείχνουν ότι όλες οι άλλες προσπάθειες του 1900 έγιναν για τον έλεγχο του καιρού και του κλίματος όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Ρωσία.
 
 
According to Professor James Fleming of Colby College in Maine, we are not the first generation to think about modifying and manipulating the weather and to change the climate. He tells us that as far back as 1841, James Espy tried to modify the weather. He tried to make artificial rain by burning forests. Other attempts to control the weather took place in the 1900’s beginning in 1904 with Charles Hatfield known as the Rainmaker who attempted to make it rain in California. Also again in 1915 when he supposedly caused it to rain for 17 days in San Diego by building a 20-30 foot tower which he climbed and then mixed chemicals claiming that by letting them evaporate in the atmosphere, he would attract rain clouds to open. Rain clouds did open resulting in deaths and the destruction of 100 bridges and people left homeless. As a result of the devastation, Mr. Hatfield was never paid the sum he bargained for. If you read, James Fleming’s work on FIXING THE SKY, you will find other examples showing that all throughout the 1900’s other various attempts were made to control the weather and climate not only by the United States but also by Russia.
the words of Chief Seattle: “Whatever befalls the Earth, befalls the sons and daughters of the Earth.”