θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, August 12, 2018

Ιησούς: Δεν μίλησα ποτέ για την φιλία. Φίλους δεν είχα ποτέ.

 

Μόνο ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης δίνουν μια σημαντική θέση στη φιλία για την καλή ζωή. Η φιλία, λέει ο Αριστοτέλης, είναι μια αρετή που είναι «πιο αναγκαία για τη ζωή ... γιατί χωρίς φίλους κανείς δεν θα επέλεγε να ζήσει, αν και είχε όλα τα άλλα αγαθά».

Only Plato and Aristotle both give an important place to friendship in the good life. Friendship, says Aristotle, is a virtue which is ‘most necessary with a view to living … for without friends no one would choose to live, though he had all other goods’.