θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, August 01, 2018

Χώρες που οι ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει από το 1945

 
 
Από το 1980, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ή κατέλαβαν 14 χώρες.
   
Ας σημειώσουμε: Ιράν (1980, 1987-1988),
Λιβύη (1981, 1986, 1989, 2011),
Λίβανος (1983),
Κουβέιτ (1991) (1998, 2001),
Αφγανιστάν (1998, 2001),
Σουδάν (1998),
 Κοσσυφοπέδιο (1999), 
 Υεμένη (2000, 2002), 
 Πακιστάν (2004-)
και τώρα Συρία. "
 
(Πηγή) 3 Οκτωβρίου 2014
 
Since 1980, the USA has bombed or occupied 14 Muslim world countries. “Let’s tick them off: Iran (1980, 1987-1988), Libya (1981, 1986, 1989, 2011), Lebanon (1983), Kuwait (1991), Iraq (1991-2011, 2014-), Somalia (1992-1993, 2007-), Bosnia (1995), Saudi Arabia (1991, 1996), Afghanistan (1998, 2001-), Sudan (1998), Kosovo (1999), Yemen (2000, 2002-), Pakistan (2004-) and now Syria.”
(Source) Oct. 3, 2014]
 
 
]