θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 09, 2018

Ποιο θα ήταν το ποσόν που θα χρωστούσε στην Ελλάδα;

 
 
Please tell me, if Greece is applying for usage rights for any Greek word used in the medical profession, what would be the amount you owed to Greece?
 
Παρακαλώ πείτε μου εάν η Ελλάς ζητούσε δικαιώματα χρήσης για κάθε Ελληνική λέξη που χρησιμοποιεί το ιατρικό επάγγελμα, ποιο θα ήταν το ποσόν που θα χρωστούσε στην Ελλάδα;