θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, June 19, 2018

Ὁ Ὄλυμπος βαθμιαῖα «ἐκχριστιανίζεται».

 
 
 
Κύριε διευθυντά,
Ὁ Ὄλυμπος μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ μετατρέπεται ἀπὸ ἱερὸ
βουνὸ τῶν Ἑλλήνων σὲ ἅγιο ὄρος τῶν ὀρθόδοξων χριστιανῶν. Θὰ μπορούσαμε νὰ
ποῦμε, πὼς βαθμιαῖα «ἐκχριστιανίζεται».
Ὁ «ἐκχριστιανισμός» του ἄρχισε πολὺ παλιά, τὴν ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου. Ὅταν
παντοῦ, στὰ καλύτερα μέρη, μὲ θαυμάσια θέα, χτίζονταν μοναστήρια· ὅταν ἄνθιζε ὁ
μοναχισμός, τότε ποὺ χιλιάδες νέοι καὶ νέες φοροῦσαν τὸ ράσο καὶ ἀφιερώνονταν
στὸν Γιαχβέ, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ στὴ ζωή τους νὰ κερδίσουν τὴν ἐπουράνια βασι-
λεία, νὰ ἐξασφαλίσουν μία θέση στὸν Παράδεισο: τότε ποὺ οἱ χριστιανοί, γιὰ νὰ
δηλώσουν τὴν κυριαρχία τους καὶ τὴν παρουσία τους παντοῦ, ἔχτιζαν τοὺς δικούς
τους ναοὺς πάνω σὲ ἀρχαιοελληνικούς, ἀφοῦ πρῶτα τοὺς τελευταίους τοὺς «ἔφερ
ναν στὸ ἔδαφος», σύμφωνα μὲ νόμους τοῦ Θεοδοσίου καὶ τῶν μετέπειτα Βυζαντινῶν
αὐτοκρατόρων.

Στὸ βουνὸ τῶν δώδεκα θεῶν χτίστηκαν τὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, τῆς
Ἁγίας Τριάδας καὶ τῆς Παναγίας τῶν Κανάλων. Τὸ πρῶτο στὴν ἀνατολικὴ πλευρά,
κοντὰ στὸ Λιτόχωρο, καὶ τὸ δεύτερο στὴ δυτική, ὄχι μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐλασσόνα,
κατέχοντας τὸ καθένα, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀρκετὲς χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδι-
κῆς καὶ δασικῆς ἔκτασης. Τὸ τρίτο στὴ νοτιοανατολικὴ πλευρά, στὴν κοιλάδα τῶν
Λειβηθρίδων Μουσῶν, δίπλα στὰ ἀρχαῖα Λείβηθρα, τὴ γενέτειρα τοῦ Ὀρφέα. Ἔτσι
ἄρχισε ὁ «ἐκχριστιανισμός» τοῦ ἱεροῦ βουνοῦ. Ἀργότερα δόθηκαν ὀνόματα προφη-
τῶν καὶ ἁγίων σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς ψηλότερες κορυφές, 
ὅπως τοῦ Προφήτη Ἠλία καὶ
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου (2.813 μ. καὶ 2.786 μ. ὑψόμ. ἀντίστοιχα).
Ὁ «ἐκχριστιανισμός» τοῦ βουνοῦ, ποὺ ἔδωσε τὸ ὄνομά του στὸν Ὀλύμπιο Δία καὶ
φυσικὰ στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, συνεχίζεται καὶ σήμερα. Πρὶν δύο χρόνια ἐγκαινιάστηκε ὁ Ναὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μέσα στὸ στρατόπεδο ΚΕΟΑΧ
(ὑψόμ.1.960 μ.). Τοπικὴ ἐφημερίδα ἔγραψε τότε πανηγυρίζοντας: «Ὁ συγκεκριμένος
ναὸς δεσπόζει στὸ ψηλότερο σημεῖο τῆς ἐπαρχίας Ἐλασσόνας, στὰ 2.000 μέτρα πε-
ρίπου, στὴν τοποθεσία “Βρυσοποῦλες”». Πόσο ἁρμονικὰ ἆραγε θ’ ἀκούγωνται ἐκεῖ
ψηλὰ ὕμνοι στὸν Γιαχβέ, στὴ Σιών, στὸ Ἰσραὴλ καὶ στοὺς Ἑβραίους προφῆτες καὶ
πατριάρχες... προπάτορές μας!

Πρόσφατα, λίγο πιὸ κάτω ἀπὸ τὸ στρατόπεδο καὶ ἀκριβῶς δίπλα στὸ δρόμο,
ποὺ ἀσφαλτοστρώθηκε τελευταῖα, «ξεφύτρωσε» καὶ τὸ πρῶτο εἰκονοστάσι. Δὲν
ἀποκλείεται νὰ δοῦμε κι ἄλλα ἀργότερα, ἀφοῦ κάτι τέτοιο συνηθίζεται στοὺς δρό-
μους τῆς χώρας μας, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ εἰκονοστάσια νὰ συναγωνίζωνται σὲ ἀριθμὸ
τὶς πινακίδες τῆς Τροχαίας καὶ νὰ ἀποτελοῦν συνάμα ἀντιαισθητικὸ καὶ θλιβερὸ
φαινόμενο. Ἴσως δοῦμε ἐκεῖ ψηλὰ καὶ κάποιους τσιμεντένιους μεγαλόσταυρους σὲ
δεσπόζουσες θέσεις, ὥστε νὰ φαίνωνται ἀπὸ μακριὰ καὶ νὰ θυμίζουν στὸν κάθε ἐπισκέπτη καὶ ὀρειβάτη τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐπ’ αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ μυθικοῦ
καὶ θρυλικοῦ βουνοῦ.

Κάποιοι ἐπιμένουν νὰ ἐξευτελίζουν ὁτιδήποτε θυμίζει ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ δυστυ-
χῶς ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀνέχονται ἀδιαμαρτύρητα αὐτὴ τὴν θλιβερὴ καὶ ἀνίερη κατάστα-
ση, ἀκολουθῶντας τὴ σιωπὴ τῶν ἀμνῶν. Οἱ Νεοέλληνες χρόνια τώρα διαγράφουν
τὴν πανάρχαια Ἱστορία τους καὶ τὴ Μυθολογία τους. Διαγράφουν τὴν ἑλληνική τους
ταυτότητα. Κι ὅλα αὐτά, ὅταν οἱ ξένοι, ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὰ πέρατα τοῦ κόσμου
ὡς εὐλαβικοὶ προσκυνητές, συγκινοῦνται βαθύτατα καὶ δακρύζουν, ποὺ ἀξιώθηκαν
στὴ ζωή τους νὰ γνωρίσουν καὶ νὰ βαδίσουν τὸ ἱερὸ βουνό, τὸ βουνὸ τῶν Ἑλλήνων
θεῶν.
Μὲ τιμὴ
Γεώργιος Ν. Βαλιώτης
Ἐκπαιδευτικός, Ἐλασσόνα
 
 
ΔΑΥΛΟΣ 316, Σεπτέμβριος 2008 22377