θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, June 05, 2018

Εργάτη, η μεγάλη μητέρα σ' αγαπάει.

 
Εργάτη, η μεγάλη μητέρα σ' αγαπάει.
Γίνε αντάξιος της αγάπης της.
 
Όταν βλέπω την αφίσα επιθυμώ να δουλέψω.
Εγώ επιθυμώ να ορφανέψω.
 
Worker, the big mother loves you.

Be worthy of her love.

- When I see the poster I want to work.

- I want to be an orphan.