θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 19, 2018

Τα Ημερολόγια του Turner και η βίαιη επανάσταση στις ΗΠΑ.Τα Turner Diaries είναι ένα μυθιστόρημα του William Luther Pierce του 1978, που δημοσιεύθηκε με το ψευδώνυμο "Andrew Macdonald". Τα Ημερολόγια του Turner απεικονίζουν μια βίαιη επανάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες που οδηγεί στην ανατροπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, στον πυρηνικό πόλεμο και τελικά, σε έναν φυλετικό πόλεμο .

The Turner Diaries is a 1978 novel by William Luther Pierce, published under the pseudonym "Andrew Macdonald". The Turner Diaries depicts a violent revolution in the United States which leads to the overthrow of the federal government, nuclear war, and, ultimately, a race war.