θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 05, 2018

Η Μετεμψύχωσις είναι η ΚΟΙΝΗ πίστις ΟΛΩΝ των παραδοσιακών θρησκειών.

 
 
 
Η Μετεμψύχωσις είναι η ΚΟΙΝΗ πίστις ΟΛΩΝ των παραδοσιακών θρησκειών.
 
 Η Μετεμψύχωσις, η ΚΟΙΝΗ αυτή πίστις ΟΛΩΝ των παραδοσιακών θρησκειών, είναι κατά την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Καίμπριτζ η μοναδική άποψις διά το Επέκεινα που «δύναται να εξετασθή λογικο-φιλοσοφικώς» και φιλοσοφικώς απέδειξαν την πραγματικότητά της οι κορυφαίοι φιλόσοφοι του 20ου αιώνος, ο McTaggart και ο C.D. Broad!
Περαιτέρω, ΟΛΟΙ γνωρίζουν ότι η θεμελιώδης πίστις της Ελληνικής μας Θρησκείας είναι η ύπαρξις των αποθεωθέντων προγόνων! Ναι «οι αποθεωθέντες Πρόγονοι, όταν οι καιροί γίνονται χαλεποί ενανθρωπίζονται διά να μας βοηθήσουν». Όταν δεν δέχεσαι ότι υπάρχουν οι αποθεωθέντες Πρόγονοι, τότε βλέπεις το Θησείον και δεν πιστεύεις την αποθέωσιν του Θησέως, βλέπεις τα αγάλματα του Ηρακλέους και δεν πιστεύεις την αποθέωσιν του, βλέπεις το Τιμολεόντειον και δεν πιστεύεις την αποθέωσιν του Τιμολέοντος!