θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, May 01, 2018

Απ' όλα τα ωραία πράγματα, το πιο ωραίο είναι η εκπαίδευση.

 
 
Εκπαίδευση
 
 Αυτοί που δίνουν καλή εκπαίδευση στα παιδιά, πρέπει να τιμώνται περισσότερο από εκείνους που τα γέννησαν, γιατί οι γονείς τους έδωσαν μόνο τη ζωή, οι παιδαγωγοί όμως την ικανότητα να ζουν καλά.
Αριστοτέλης
 
 Τρία πράγματα χρειάζεται για την εκπαίδευση, η φύση, η μάθηση, και η άσκηση.
Αριστοτέλης
 
 Αυτοί που μελέτησαν προσεχτικά τον τρόπο διακυβέρνησης των ανθρώπων, πρέπει να έχουν πεισθεί, πως η τύχη των εθνών εξαρτάται από την εκπαίδευση των νέων.
Αριστοτέλης
 
 Πολύ σημαντικό εφόδιο για τα γηρατειά είναι η εκπαίδευση.
Αριστοτέλης
 
 Πρέπει να εκπαιδεύεται κανένας από την παιδική του ηλικία, γιατί, καθώς λέει ο Πλάτων, η σωστή παιδεία συνίσταται στο να αισθάνεσαι όσο πρέπει και τη χαρά και τη λύπη.
Αριστοτέλης
 
 Η εκπαίδευση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τέχνη να σύρεις και να οδηγείς τους νέους προς εκείνο που ο νόμος θεωρεί δίκαιο° που έχει διακηρυχθεί τέτοιο απ'τους πιο σοφούς και τους πιο έμπειρους γέροντες.
Πλάτων
 
 Ένα από τα πιο καλά κτήματα για τους ανθρώπους είναι η εκπαίδευση.
Πλάτων
 
 Όταν ο άνθρωπος πάρει σωστή εκπαίδευση, γίνεται Θεϊκό και πολύ ήμερο ζώο κι όταν δεν αναστραφεί αρκετά ή κατάλληλα, γίνεται το πιο άγριο από όσα γέννησε η φύση.
Πλάτων
 
 Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή.
Πλάτων
 
 Η εκπαίδευση που παίρνουμε από τις συνθήκες της ζωής είναι ανώτερη από τη διδασκαλία του σχολείου
 Σενέκας
 
 Απ' όλα τα ωραία πράγματα, το πιο ωραίο είναι η εκπαίδευση.
Λουκιανός
 
 Όπως η γη, όσο γόνιμη κι αν είναι δε μπορεί να κάμει τίποτα χωρίς καλλιέργεια, έτσι κι ο νούς, χωρίς εκπαίδευση, δε μπορεί να δώσει καλόν καρπό.
Πλούταρχος
 
 Για να γίνει καλό το παιδί τρία πράγματα συντελούνε, πρώτο η φύση, δεύτερο η εκπαίδευση, και τρίτο η εξάσκηση ° απαράλλαχτα όπως για να πάρουμε από τη γη καλούς καρπούς, πρώτο πρέπει να είναι το χωράφι καλό, δεύτερο ο γεωργός έμπειρος και τρίτο ο σπόρος επίσης καλός.
Με τη γη, λοιπόν, μοιάζει η εξυπνάδα του παιδιού, με το γεωργό και με το σπόρο η διδασκαλία. Ευτυχισμένα τα παιδιά, που θα έχουν και τα τρία αγαθά, δηλαδή να γεννηθούν με χαρακτήρα επιδεχτικό καλλιέργειας, να έχουν δασκάλους καλούς, και να ζήσουν σε κοινωνία χρηστή.
Πλούταρχος
 
 Νομίζω πως όσοι εκπαιδευτήκανε, όχι μόνο αυτοί είναι ευτυχισμένοι και το νοικοκυριό τους διοικούνε καλά, μα και τους άλλους ανθρώπους ωφελούν.
Σωκράτης
 
 Στις πόλεις τα τείχη, στις ψυχές οι γνώσεις που αποχτάμε από την εκπαίδευση, και στολισμό και ασφάλεια περέχουνε.
Σωκράτης
 
 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ