θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, March 20, 2018

Το Corpus Hermeticum είναι πολύ λιγότερο αρχαίο από ότι πιστεύαμε.

 
 

Το Corpus Hermeticum είναι πολύ λιγότερο αρχαίο
από ότι πιστεύαμε.
 
Ο Πρωτεστάντης Isaac Casaubon από την Γενεύη, απέδειξε ότι το 1614 [De rebus sacris ecclesiasticis exercitationes XVI  που δημοσιεύθηκε στο Λονδίνο] απέδειξε ότι τα κείμενα του Corpus Hermeticum δεν είναι προγενέστερα από τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής εποχής. Κάποιοι ερμηνευτές αγνοούσαν σκόπιμα αυτή την ανακάλυψη, άλλοι δεν το γνώριζαν, αλλά λίγο αργότερα, ο Αλεξανδρινός ερμητισμός βρήκε λιγότερους θαυμαστές και σχολιαστές, αφού ήταν πλέον γνωστό ότι είναι πολύ λιγότερο αρχαίο από ό, τι είχαν ισχυρισθεί.
 
Ο Ερμής στη Δυτική Φαντασία
Εισαγωγή: Ο Έλληνας Ερμής


THE ETERNAL HERMES
From Greek God to Alchemical Magus
 Antoine Faivre
Translated by Joscelyn Godwin
PHANES PRESS 1995

 
The Corpus Hermeticum is far less ancient than had been believed.
 
The Genevan Protestant Isaac Casaubon proved in 1614 (De rebus sacris ecclesiasticis exercitationes XVI published in London) that the texts of the Corpus Hermeticum are no earlier than the first centuries of the Christian Era. Some Hermetists deliberately ignored this discovery, others remained unaware of it; but little by little, Alexandrian Hermetism found fewer admirers and commentators, since it was now known to be far less ancient than had been believed.
 
Hermes in the Western Imagination
Introduction: The Greek Hermes