θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, March 16, 2018

Η παγκόσμια Ελλάδα..

 
 
Η παγκόσμια Ελλάδα.
 
Το -200  οι Έλληνες αποδεδειγμένα  είχαν εμπορική δραστηριότητα και εισήγαγαν στη Μεσόγειο  προϊόντα από την Κίνα. Αυτήν την περίοδο φιλοτεχνήθηκαν και οι θεότητες και οι Βούδες που έχουν Ελληνικά χαρακτηριστικά και Ελληνικές ενδυμασίες. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμη πληρέστερη έρευνα για την επήρεια που έχει ασκήσει ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός στο πνεύμα και τις τέχνες της Κίνας και των γύρω χωρών. Στην Κινεζική, στην Κορεατική παράδοση και στις γύρω χώρες αναφέρεται ότι έχουν πάρει τις πολεμικές τέχνες ή από τους Έλληνες απευθείας ή από τους Ινδούς που τις είχαν πάρει από τους Έλληνες. Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες γνώσεις και  επήρειες που αναμένουν τους αρχαιολόγους του μέλλοντος.