θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 31, 2018

Ο Απολλώνιος ο Τυανευς ήτο Θεάνθρωπος.Ο Απολλώνιος ο Τυανευς οι προγονοι μας πίστευαν ότι είναι ουσιαστικά ο μεταρρυθμιστής Θεάνθρωπος του Νεοπυθαγορισμού.

«Άπολλώνιος τε ό έκ Τυάνων, ούκέτι φιλόσοφος αλλ’ήν τι Θεού τε και ανθρώπου μέσον» (Ευνάπιος, 454).

Είναι «Θείος Άνήρ» (=Θεάνθρωπος).