θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, March 20, 2018

Αν ο Ιούδας είχε αυτοκτονήσει, πως Ιησούς μετά την υποτιθέμενη «ανάστασή» του, φανερώθηκε στους δώδεκα;

 
 
Θα ήθελα να δώ, τι θα απαντήσουν οι απολογητές.. ειδικά εκεί που λέει:
«Παρέδωκα γαρ υμίν εν πρώτοις ο και παρέλαβον ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη και ότι εγήγερται τη ημέρα τη τρίτη κατά τας γραφάς και ότι ώφθη Κηφά είτα τοις δώδεκα» (15: 3-5).
 
Ο Παύλος είναι σαφής, ότι ο Ιησούς μετά την υποτιθέμενη «ανάστασή» του, φανερώθηκε στους δώδεκα. Αν ο Ιούδας είχε αυτοκτονήσει, θα έπρεπε να γράψει ότι εμφανίστηκε στους έντεκα. Ο Ματθίας που κληρώθηκε στην θέση του Ιούδα, κληρώθηκε μετά την υποτιθέμενη «ανάληψη» του Ιησού (Πράξεις Αποστόλων, 1: 9-26)."

Όντως, πως ενώ είχε αυτοκτονήσει ο Ιούδας και δεν είχε εκλεγεί νέος μαθητής να τον καλύψει, ο Παύλος αναφέρει ότι ο Ιησούς παρουσιάστηκε στους Δώδεκα;
Εμ, κάτι θα βρουν...
Στοιχηματίζω στο, «είναι συμβολικό», ενώ μεγάλες πιθανότητες έχει να εφευρεθεί μια ιστοριούλα, π.χ ότι ο Ιούδας συγχωρήθηκε και επανενώθηκε με τους μαθητές, αλλά μετά έπαθε ένα ντουβρουτζά και ηυτοκτόνησε.
Επίσης θα έπαιζα και το «τυπογραφικό λάθος»,ενώ το «η θρησκεία μας είναι ζωντανή, είναι βίωμα»,χωρίς άλλη επεξήγηση, κερδίζει έδαφος.
Όλα αυτά Βέβαια ακολουθούμενα από κατάρες για τους άπιστους άθεους, που επιτίθενται στον χριστιανισμό, έτσι για να μην χάσουν τη φόρμα τους.
 
«Αγία Γραφή»: Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου - Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίας