θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 25, 2018

Αποκάλυψη! Ο Αϊνστάιν έκλεψε την Ελληνική παροιμία για τα ζάρια και την διέστρεψε!

 

Αποκάλυψη! Ο Αϊνστάιν έκλεψε Ελληνική παροιμία και την διέστρεψε!

Ἀεί:
 ἀεὶ δὲ χρὴ τὸν σοφὸν εἶναι ὅμοιον,
ἐν ἀλγηδόσιν ὀξείαις, ἐν ἀποβολῇ τέκνου, ἐν μακραῖς νόσοις. οἷος ἦν Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς. καὶ παροιμία· "ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι".
ὁμοία ἀξίως τῇ Ἀεὶ ἓξ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι. ἐπὶ τῶν ἀξίως καὶ εἰς πάντα εὐδαιμονούντων. οἱ δὲ ἐπὶ τῶν ἀξίως τιμωρουμένων.
(Λεξικόν Σουΐδα)

Πάντοτε ο σοφός πρέπει να είναι ο ίδιος. Στους οξείς πόνους, στην απώλεια του παιδιού του , σε χρόνιες ασθένειες. Τέτοιος ήταν και ο Απολλώνιος ο Τυανέας . Όπως και στην παροιμία «πάντοτε πέφτουν σωστά οι κύβοι του Διός» , ομοίως και στο «πάντοτε πέφτουν εξάρες οι κύβοι του Διός», σ’ αυτούς που τους αξίζει και ευδαιμονούν σε όλα και αναλόγως σε αυτούς που τιμωρούνται δικαίως.
 
Πήρε λοιπόν το: «πάντοτε πέφτουν σωστά οι κύβοι του Διός»  και το έκανε "Ο Θεός δεν παίζει ζάρια"
 
ΝΑ ΧΑΡΩ ΕΓΩ
ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΤΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΟ! 

The wise man must always be the same. In acute aches, in the loss of his child, in chronic diseases. Such was also Apollonios Tyaneas. As in the proverb, "the cubes of Zeus are always fall properly", likewise in "the cubes of Zeus always fall in sixes", to those who deserve and appreciate it in all   and accordingly to those who are rightly punished.
(Λεξικόν Σουΐδα)