θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, March 20, 2018

Ο Ερμής γλίστρησε σιωπηλά όπως το φως της ημέρας διαπερνά την αυγή .

 
 
Ακριβώς όπως το φως της ημέρας διαπερνά την αυγή μέσα από κάθε σπάσιμο και ρωγμή, λέει ο συγγραφέας του Ομηρικού Ύμνου, ο Ερμής γλίστρησε σιωπηλά μέσα από την κλειδαρότρυπα του σπηλαίου που του έδωσε την γέννηση.
Πόσο πλαστική, κινητική και διφορούμενη είναι η φύση αυτού του θεού, του οποίου οι γυναίκες σύντροφοί του είναι η Ερμιόνη, η Αρμονία και πάνω απ' όλα η Ίρις, που προηγείται αυτού με αλαζονικά πόδια και χρυσά φτερά! Στην ελληνική μυθολογία, ο Ερμής εμφανίζεται ως μια ελκυστική και περίπλοκη φιγούρα, σε μορφές τόσο κινητές όσο και οριστικές, έτσι ώστε κάποιος πρέπει πρώτα να γνωρίσει αυτούς τους μύθους για να ακολουθήσει τις διαδρομές του μέσω της μακράς πορείας της Δυτικής φαντασίας, από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα . Είναι η βασική αναφορά, όπως το πανταχού παρόν ιστορικό μιας εικόνας: τόσο οικείο ή τουλάχιστον τόσο προσιτό για εμάς ότι δεν χρειάζεται να αναπαράγουμε εδώ τις ιστορίες στις οποίες ο Έλληνας Ερμής ή ο Λατίνος Mercury παίζει τον πρωταγωνιστή, τον ήρωα, ή ένα άλλο ρόλο. Θα θυμηθούμε κάποιες από τις ιδιαιτερότητες του, οι οποίες επαναλαμβάνονται συνεχώς και υπογραμμίζονται από την Αρχαιότητα έως σήμερα.
 
THE ETERNAL HERMES
From Greek God to Alchemical Magus
 Antoine Faivre
Translated by Joscelyn Godwin
PHANES PRESS 1995
 
 
Just as the daylight penetrates at dawn through every crack and crevice, says the author of the Homeric Hymn, so Hermes slipped silently in through the keyhole of the cavern which gave him birth.
How plastic, mobile, and ambiguous is the nature of this god,
whose feminine companions are Hermione, Harmonia, and above all Iris, who precedes him with breezy feet and wings of gold! In Greek mythology, Hermes appears as an engaging and complex figure, in forms both mobile and definitive, so that one must first know these myths in order to follow hls tracks through the long path of the Western imagination, from the Middle Ages to the present. They are the essential reference, like the omnipresent background of a picture: so familiar, or at least so accessible to us that there is no need here to retell the stories in which Greek Hermes, or Latin Mercury, plays the protagonist, the hero, or a walk-on role. We will just recall some of his characteristics that have been constantly repeated and emphasized from Antiquity to
modem times.