θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 19, 2018

Θεόδωρος Dalrymple: Ο Σοσιαλισμός ΔΕΝ λειτουργεί.

 
 
Ο Σοσιαλισμός ΔΕΝ λειτουργεί.
του Θεόδωρου Ντάρυμπελ
Theodore Dalrymple Socialism Does NOT Work
 
Θεόδωρος Dalrymple
«Στη μελέτη μου για τις κομμουνιστικές κοινωνίες, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο σκοπός της κομμουνιστικής προπαγάνδας δεν ήταν ούτε να πείσει, ούτε να ενημερώσει, αλλά να ταπεινώσει και ως εκ τούτου, όσο λιγότερο αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα τόσο το καλύτερο. Όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να παραμείνουν σιωπηλοί όταν τους λένε τα πιο προφανή ψέματα, ή ακόμα χειρότερα, όταν αναγκάζονται να επαναλάβουν τα ίδια τα ψέματα, χάνουν μια για πάντα την αίσθηση της αρετής. Η συγκατάθεση για τα προφανή ψέματα είναι ... με κάποιο μικρό τρόπο να γίνεις ο ίδιος κακός. Η στάση ενός ατόμου να αντιστέκεται σε οτιδήποτε τον διαβρώνεται, τον καταστρέφει. Μία κοινωνία εξοργισμένων ψευτών είναι εύκολο να ελεγχθεί. Νομίζω ότι αν εξετάσετε την πολιτική ορθότητα, έχει το ίδιο αποτέλεσμα και άλλωστε γι’ αυτό προορίζεται."
 
Theodore Dalrymple
“In my study of communist societies, I came to the conclusion that the purpose of communist propaganda was not to persuade or convince, not to inform, but to humiliate; and therefore, the less it corresponded to reality the better. When people are forced to remain silent when they are being told the most obvious lies, or even worse when they are forced to repeat the lies themselves, they lose once and for all their sense of probity. To assent to obvious lies is...in some small way to become evil oneself. One's standing to resist anything is thus eroded, and even destroyed. A society of emasculated liars is easy to control. I think if you examine political correctness, it has the same effect and is intended to.”