θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, January 22, 2018

Στη χώρα μας το ψέμα έχει γίνει ένας πυλώνας του κράτους.

 
 
Στη χώρα μας το ψέμα δεν έχει γίνει μόνο μια ηθική κατηγορία, αλλά ένας πυλώνας του κράτους.
Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν
 
In our country the lie has become not just a moral category but a pillar of the State.
Aleksandr Solzhenitsyn