θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, January 20, 2018

Να σας ρωτήσω κάτι πάτερ Παγκάριε;

 
 
Να σας ρωτήσω κάτι πάτερ Παγκάριε;
Τους εναντίον του λαμπρού αρχαίου Ελληνικού πνεύματος χριστιανικούς αναθεματισμούς,
τους θεωρείτε κατάπτυστους
ή ιερά θεόπνευστα κείμενά;