θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, December 19, 2017

Τὸ παραμύθι τοῦ «Κρυφοῦ Σχολειοῦ» στὰ Ἰωάννινα


 
Τὸ παραμύθι τοῦ «Κρυφοῦ Σχολειοῦ» στὰ Ἰωάννινα

Κύριε διευθυντά, 
Ἡ εἰκονιζόμενη πινακίδα εἶναι ἀπὸ τὸ κάστρο τῶν Ἰωαννίνων. Οἱ νοσταλγοὶ τῆς Ὀθωμανικῆς Περιόδου ἀνακαινίζουν τὰ κτήρια τῆς μακραίωνης Ὀθωμανικῆς Περιόδου. Ἕνα ἀπ’ αὐτὰ εἶναι καὶ ἡ βιβλιοθήκη καθὼς καὶ τὰ λουτρὰ καὶ ἡ σχολὴ ἀξιωματικῶν τῶν Τούρκων. Γεννιέται τὸ ἐρώτημα, ἀφοῦ ἀνθοῦσαν τὰ γράμματα,
πῶς στὸ νησὶ τῶν Ἰωαννίνων λειτουργοῦσε τὸ
Κρυφὸ Σχολειό;
Ἀνάλογη πινακίδα ὑπάρχει καὶ γιὰ τὰ λουτρὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Περιόδου. Τί ἆραγε νὰ μᾶς ἑτοιμάζουν, ἀφοῦ δὲν γκρεμίστηκε τίποτα, κι ὅλα ἀνακαινίζονται; Καὶ μάλιστα στὸν ἴδιο ρυθμό; Ὅλοι οἱ ἀρχαιολογικοὶ χῶροι εἶναι παραμελημένοι, καθὼς καὶ ἡ πόλη μὲ τὰ χίλια δύο
προβλήματα.

Δὲν πέρασαν ἑκατὸ χρόνια. Νωπὲς εἶναι οἱ μνῆμες τῶν γερόντων ἀπ’ τὰ φιρμάνια καὶ τὰ σεράια.

Μὲ ἐκτίμηση
Γιαννιώτισσα