θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 30, 2017

Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ἐνθρόνιση τοῦ μητροπολίτη

 
 
Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Στὸ φύλλο τῆς 18-10-2004 τῆς ἐφημερίδος «Ἑστία» δημοσιεύεται ἐπιστολὴ τοῦ τ. Προέδρου τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Χρ. Σαρτζετάκη ὑπὸ
τὸν τίτλον: «Μακεδονικὸς Ἀγὼν καὶ ὀφειλόμεναι
τιμαί».
Στὴν ἐπιστολή του αὐτὴν ὁ τ. Πρόεδρος ἀναφέρεται μεταξὺ ἄλλων συναφῶν στὴν ἀναληφθεῖσα ὑποχρέωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως τελέσῃ ἀρχιερατικὸ μνημόσυνο ἐπὶ τῇ 100ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ ἐθνικοῦ ἥρωος καὶ μακεδονομάχου Παύλου Μελᾶ, καὶ τὴν ὁποία ὑποχρέωση ἀθέτησε μὲ τὸ αἰτιολογικὸν ὅτι: «Ἡ Μητρόπολις εἶχεν ἄλλας ὑποχρεώσεις» καὶ μάλιστα «τὴν ἐνθρονιστήριον τελετουργίαν νεοεκλεγέντος Μητροπολίτου». Δηλαδή, ὅπως ἀναφέρει ὁ τ. Πρόεδρος στὴν ἐπιστολή του, «τοῦ μνημοσύνου προηγεῖται ἡ ἐνθρόνισις ἑνὸς μητροπολίτου!» (τὸ θαυμαστικὸν ἀνήκει
στὸν τ. Πρόεδρο).
Ἀσχέτως τοῦ ἐὰν ἡ Ἐθνικὴ Ἰδέα, ἡ ὁποία ἀκούει στὸ ὄνομα Παῦλος Μελᾶς, ἔχει ἀνάγκην τηρήσεως της μνήμης της ζωντανῆς ὑπὸ τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας –διότι τοῦτο εἶναι κυρίως καθῆκον τῆς συντεταγμένης Πολιτείας, ἡ ὁποία ὅμως, κατὰ τὸν γράφοντα τέως Πρόεδρο, «ὠλιγώρησεν» –, τὸ γεγονὸς
παραμένει ὅτι αὐτὴ ἀθέτησεν ἀνειλημμένη ὑπ’ αὐτῆς ὑποχρέωση, παραλείψασα ἀπαξιωτικῶς τέλεση ἐθνικοῦ καθήκοντος –ἔστω καὶ ὑπὸ μορφὴ τηρήσεως τῶν προσχημάτων–, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου συνεχῶς, ὅπως μᾶς λέγει, μεριμνᾷ καὶ μάχεται. Ἀλλὰ
καὶ ὅταν ἀκόμη φαίνεται ὅτι ὑπεραμύνεται τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, πράττει τοῦτο μόνον ἐφ’ ὅσον συμφέρει στὴν «καρέκλα» της, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν
προσέλκυση «πελατείας», ἐκμεταλλευόμενη τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ δύναται νὰ
ὑποστηρίζῃ τὸ δίκην μεταλλαχθέντος προϊόντος λεκτικὸ σύμφυρμα «ἑλληνοχριστιανισμός».
Ἔρρωσθε.
Νικόλαος Ντούλας
Ἐπίκ. Καθηγητὴς Ἰατρικῆς
Παγκράτι
 
ΔΑΥΛΟΣ/276, Ιανουάριος 2005